PROFIL

PROFIL

ETABLERING

Betingelsen for at der kan opretholdes en dansk medieuddannelse der er godkendt af undervisningsministeriet er at der er en arbejdsgiverpart i uddannelsens organisation.

ASAV blev etableret af en bred kreds af arbejdsgivere i januar 1994 for at sikre AV-assistentuddannelsen efter Producenternes udtræden af uddannelsen i 1993.

IDEGRUNDLAG

⦿ ASAV hviler på et samarbejde mellem alle produktionsmiljøer der indgår uddannelsesaftaler med elever under Film- og tv-produktionsuddannelsen.

⦿ ASAV skal som arbejdsgiverpart, sikre at der fortsat eksisterer en uddannelse som er målrettet de elektroniske medier, og som tager udgangspunkt i det danske produktionsmiljø.

⦿ ASAV skal medvirke til en kontinuerlig udvikling af uddannelsen, både i omfang, indhold og form, således at produktionsmiljøerne kan sikres en kvalificeret arbejdskraft.

⦿ ASAV skal samarbejde med uddannelsens øvrige organisationer som en dynamisk partner i den løbende kontakt til uddannelsens skoler.

⦿ ASAV skal medvirke til at skabe de nødvendige koblinger til et efteruddannelsessystem, der kan ajourføre og videreudvikle branchens medarbejdere.

⦿ ASAV skal ikke opbygge en kostbar administration, men alene sørge for at drive uddannelsen ved at repræsentere arbejdsgiverne i de forskellige udvalg der er forbundet med uddannelsen.

KONTAKT

Adresse

ASAV Sekretariatet

C/o Studio 1·2

Teglvænget 29

DK-7400 Herning