Info

ASAV er arbejdsgiversamarbejdet for styring
af Film og TV produktions-uddannelsen
FTP uddannelsen er en statsanerkendt uddannelse
under Undervisningsministeriet.
Virksomheder, der er godkendt til at uddanne
FTP elever, kan blive en del af ASAV.

Undervisningsministeriet har nedsat en række
udvalg bl.a. Uddannelsesnævnet og HAKL.
Her deltager ASAV, ligesom vi er censorer ved
den afsluttende eksamen på skolerne.
ASAV er arbejdsgiver repræsentant i skolernes
bestyrelse, uddannelsesudvalg samt
Branche-Gruppen og Billedmediernes Faglige
Udvalg, der varetager samarbejdet med
undervisningsministeriet.

På arbejdstager siden har ASAV en elev
overenskomst med FAF – Filmarbejder
foreningen. ASAV deltager desuden som
arbejdsgiverrepræsentant i udvikling af
efteruddannelse.

Alle disse ting betaler ASAV ved hjælp af
kontingent fra praktikstederne. Derfor er det
vigtigt for os som forening at virksomhederne
i branchen bakker op om ASAV som organisation.
Medlemskabet, der er forbundet med
en årlig elevafgift er medvirkende til at vi
som arbejdsgiverorganisation kan bistå vore
medlemmer bedst muligt.
Kontingentet fastsættes hver år af generalforsamlingen
og opkræves af ASAVs sekretariat.